[1]
Tomasz Zając, T.Z. i Komendant-Brodowska, A. 2020. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Analiza decyzji dotyczących kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na podstawie danych rejestrowych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia Edukacyjne. 42 (grudz. 2020), 309–332. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2016.42.19.