[1]
Kasperek-Golimowska, E. 2020. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „O róŜnych drogach doskonalenia zdrowia. Konteksty medyczne, psychopedagogiczne, kulturowe”. Studia Edukacyjne. 42 (grudz. 2020), 539–549.