[1]
Piorunek, M. 1. Poczucie koherencji w konstruowaniu kariery (kontekst całożyciowego rozwoju jednostki). Studia Edukacyjne. 40 (1), 21-38. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2016.40.2.