[1]
Gonen-Avital, S. 1. Różnorodność kulturowa i jej implikacje względem postaw rodziców wobec trudności w uczeniu się ich dzieci – przyczynek do badań. Studia Edukacyjne. 40 (1), 353-377. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2016.40.19.