[1]
Madalińska-Michalak, J. 2018. Nauczyciele etyki o swoich kwalifikacjach, kształceniu i doskonaleniu zawodowym. Studia Edukacyjne. 50 (grudz. 2018), 73–94. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2018.50.5.