[1]
Gołdyn, P. 2018. Czasopismo „Głos Szkoły i Rodziny” (1925-1926) źródłem do rozważań nad współpracą domu ze szkołą w okresie II RP. Studia Edukacyjne. 50 (grudz. 2018), 159–168. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2018.50.11.