[1]
Adamczyk, D. 2020. Małgorzata Duda, Izabela Rybka, Hubert Kaszyński (red.), Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017, ss. 254. Studia Edukacyjne. 50 (grudz. 2020), 537–541.