[1]
Drozdowicz, J. 2020. Praca i innowacyjność w warunkach zarządzania algorytmicznego i dominacji technologii cyfrowych. Wybrane konteksty kulturowe, społeczne i ekonomiczne. Studia Edukacyjne. 58 (grudz. 2020), 47–67. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2020.58.3.