[1]
Violetta Rodek, V.R. 1. Poczucie własnej skuteczności jako czynnik różnicujący samodzielne uczenie się studentów. Studia Edukacyjne. 58 (1), 107-122. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2020.58.6.