[1]
Duda, A.K. 1. Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Modernizacja Systemu Oświatowego – propozycje zmian i wdrażania dobrych praktyk edukacyjnych” Kraków, 23-24 maja 2018 roku. Studia Edukacyjne. 49 (1), 477-479.