[1]
Solarczyk-Ambrozik, E. 2018. Całożyciowe uczenie się jako idea edukacyjna, polityka, strategie działań i zmieniający się krajobraz edukacyjny rzeczywistości. Studia Edukacyjne. 51 (grudz. 2018), 23–37. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2018.51.2.