[1]
Miler-Slawiczek, H. 2015. Przemiany wzorów osobowych żołnierzy w świetle procesu profesjonalizacji Wojska Polskiego. Studia Edukacyjne. 51 (grudz. 2015), 237-249. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2018.51.14.