[1]
Poklek, R. 2018. Grupowe oddziaływania penitencjarne na przykładzie programu dla skazanych młodocianych „Efekt motyla” . Studia Edukacyjne. 51 (grudz. 2018), 437-456. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2018.51.26.