[1]
Włodarczyk, E. 2018. Joanna Rajewska de Mezer (red.), Wykluczenie – wymiar jednostkowy i społeczny. Profilaktyka i wsparcie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, ss. 358. Studia Edukacyjne. 51 (grudz. 2018), 551-556.