[1]
Kowalczyk, J. 2020. Pozaszkolna edukacja prawna dorosłych a komunikacja między urzędem a obywatelem. Studia Edukacyjne. 59 (grudz. 2020), 75–90. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2020.59.6.