[1]
Pasikowski, S. 2020. Piotr Zarzycki, Modelowanie pojęć matematycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 176. Studia Edukacyjne. 59 (grudz. 2020), 335-339.