[1]
Bołdyrew , A. i Pająk , P. 2021. Perspektywy, możliwości i ograniczenia badań łączących psychologię i historię nad edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży u progu nowoczesności. Studia Edukacyjne. 60 (mar. 2021), 31-49. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2021.60.2.