[1]
Potulicka, E. 2021. Andrzej Murzyn, Bogusław Śliwerski, Irlandia. Zielona Wyspa międzykulturowej oraz egalitarnej edukacji i opieki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020, ss. 224. Studia Edukacyjne. 60 (mar. 2021), 293–297.