[1]
Dembiński , M. 2021. Próba nakreślenia teorii konferencji jako pedagogiczno-artystycznego widowiska kulturowego. Na przykładzie przebiegu konferencji „Od inspiracji do kreacji. Wyzwania edukacyjne i artystyczne”. Studia Edukacyjne. 60 (mar. 2021), 51–70. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2021.60.3.