[1]
Leksy, K. i Borzucka-Sitkiewicz, K. 2021. The Role of Health Literacy in Protecting Children and Adolescents from Health Risks in the Context of the COVID-19 Pandemic [Rola wiedzy o zdrowiu w ochronie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami zdrowotnymi w kontekście pandemii COVID-19]. Studia Edukacyjne. 61 (cze. 2021), 61–75. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2021.61.3.