[1]
Głowacka-Sobiech, E. 2021. Sprawozdanie z IV Laboratorium Kobiet Zespołu „Gdy Nauka jest Kobietą”, Sala Lubrańskiego Collegium Maius UAM w Poznaniu, 25 listopada 2021 roku. Studia Edukacyjne. 63 (lis. 2021), 183–185.