(1)
Melosik, Z. Tożsamość We współczesnej Instytucji: Zarządzanie Poprzez Przestrzenie Upodmiotowienia. 10.14746/se 2020, 39-48.