(1)
Szarota, Z.; Perek-Białas, P.-B. Cztery Rodzaje Edukacji Gerontologicznej W Polsce – Sytuacja Obecna I przyszłe Potrzeby. 10.14746/se 2020, 207-223.