(1)
Zbróg, Z. Zbiorowe Pisanie Biografii Jako Metoda Uczenia Się O Sobie, O Innych, O świecie. 10.14746/se 2020, 357-372.