(1)
Szymański, M. J. Balans Na Linie – Kilka Uwag O Polskich Reformach oświaty . 10.14746/se 2019, 49-60.