(1)
Abramowicz, D. Daria HeJwosz-GroMkowska, Edukacja Obywatelska We współczesnej Anglii. Studium Socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2019, Ss. 392. 10.14746/se 2019, 345-350.