(1)
Barańska, M.; Brenk, M.; Mańkowska, A.; Nowak-Kluczyński, K. Przyszczypkowski K., Edukacja Dla Demokracji. Strategie Zmian a Kompetencje Obywatelskie, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1999. Samuels R., Auto-Modernity After Postmodernism: Autonomy and Automation in Culture, Technology, and Education, [w:] Digital . 10.14746/se 2019, 351-354.