(1)
Melosik, Z. Książka Jako „złoty standard” W Naukach Humanistycznych I społecznych. 10.14746/se 2019, 7-22.