(1)
Miąso , J. „Wielki wstrząs” – Nowe Media a Kapitał społeczny – pomnażanie Czy drenaż? Konieczność Wzmacniania Merytorycznej I Personalistycznej Edukacji Medialnej Dla Budowania kapitału społecznego. 10.14746/se 2019, 241-253.