(1)
Pawłowska, . B. Duma W Procesie Edukacji. Interakcyjna Analiza Przyczyn I Konsekwencji Pojawiania Się Dumy U Nauczycieli I uczniów. 10.14746/se 2019, 255-274.