(1)
Teusz , G. Znaczenie „doświadczenia hermeneutycznego” W ujęciu H.-G. Gadamera Dla Edukacji. 10.14746/se 2019, 275-284.