(1)
Rajewska de Mezer, J. Edukacja Akademicka przyszłych pracowników Socjalnych W Zakresie Zagadnień Prawnych I Jej Znaczenie Dla Projektowania Efektywnego Wsparcia beneficjentów Pomocy społecznej. 10.14746/se 2019, 341-360.