(1)
Adamczyk, D. Tamara Zacharuk,Wiesław Pytka (rEd.), Możliwości I Ograniczenia Edukacji Inkluzyjnej. Egzemplifikacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego W Siedlcach, Siedlce 2018, Ss. 147. 10.14746/se 2019, 439-441.