(1)
Kopeć, . . D. . . Rozważania wstępne O Paradygmacie Relacyjnym W Edukacji I Rehabilitacji osób Z niepełnosprawnością Intelektualną. 10.14746/se 2019.