(1)
Ściupider-Młodkowska, M. Rodzina I miłość W Epoce Ja. Wyzwania Dla Pedagogiki. 10.14746/se 2019.