(1)
Hilderbrandt-Wypych , D. . . Bohaterstwo Narodowe W kontekście świeckim I Religijnym – O powiązaniach między Nacjonalizmem, Religią a Edukacją. 10.14746/se 2019, 163-182.