(1)
Mrozek , J. Przemiany Pozycji Kobiety W PRL-U – Wybrane Konteksty. 10.14746/se 2019.