(1)
Borzucka-Sitkiewicz, K. ICT W Edukacji, Profilaktyce I Terapii – przykłady Dobrych Praktyk. 10.14746/se 2018, 187-200.