(1)
Melosik, Z. . Michał Klichowski, Learning in CyberParks. A Theoretical and Empirical Study, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, Ss. 266. 10.14746/se 2019.