(1)
Rajewska de Mezer , . J. Wybrane Problemy postępowania Wobec Nieletnich popełniających Czyny Karalne. 10.14746/se 2018, 229-248.