(1)
Nawrot-Borowska, M.; Krauze, E. Sprawozdanie Z Seminarium Naukowo-Metodycznego „Dzieci Wojny I Dzieci Uchodźcy – O Prawach Dzieci Z różnych perspektyw” Bydgoszcz, 17 Maja 2018 Roku. 10.14746/se 2018, 415-417.