(1)
Markiewicz, E. W Obronie tożsamości człowieka – Globalizacja Jako Przyczyna Modernizacji współczesnych systemów oświaty. 10.14746/se 1, 281-290.