(1)
ƚliwerski, B. Postfutbolowa Pedagogika I Jej Aplikacje W Analizie Edukacyjnych Zjawisk. 10.14746/se 2017, 7-22.