(1)
Wrona, D. Cosplay – Znaczenie Fenomenu W Relacjach Uczestniczek. 10.14746/se 2020, 385-399.