(1)
Leksy, . K. Znaczenie podejścia Partycypacyjnego W Promocji Zdrowia I Profilaktyce Nowotworowej. 10.14746/se 2020, 309-321.