(1)
Wojnowski, K. Aksjologia Normatywna Przykazań Judaizmu Tarjag Micwot – niektóre Aspekty (do) Nauczania I Wychowania. 10.14746/se 2020, 161-176.