(1)
Góźdź, J. Wpływ Motywacji Do Nauki Na ściąganie W Szkole. 10.14746/se 2020, 257-266.