(1)
Kasprzak, M. . Sprawozdanie Z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Education for Learning Society: An Interdisciplinary approach” [Edukacja Dla społeczeństwa uczącego się: Podejście interdyscyplinarne], Konferencja Online, 6 Lipca 2020. 10.14746/se 2020, 327-329.