(1)
Cybal-Michalska , . A. Kariera Jako Domena hierarchizująca Przestrzeń społeczną – Perspektywa Funkcjonalno-Strukturalna. 10.14746/se 2020, 21-36.