(1)
Bernasiewicz , M.; Noszczyk-Bernasiewicz , M. „Nieobecny ojciec” – Casus Rodzin Nieletnich przestępców. 10.14746/se 2020, 161-175.